Author Archives: cevatsabri

About cevatsabri

Marxist-Leninist

(SÖNMÜŞ) YANARDAĞ – III

(Sönmüş) Yanardağ “Darbe İçinde Darbe”de, Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhuriyet düşmanı siyasal İslamcı bir lider ve AKP’nin de İslamcı bir parti olduğunu ifade ediyor (s. 18, 23). 25. sayfada, “AKP iktidarı Cumhuriyet’i yıktı” diyor. AKP’nin, Emevi teolojisini ve İmam Gazali öğretisini … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

BATAN GEMİDEKİ ÇAVUŞ

“Tayyip Erdoğan, emrindeki Türk ordusuyla birlikte, 24 Temmuz 2015’ten bu yana ABD’ye karşı savaş halindedir. Aksini iddia edenler ya PKK’lı ya da Fethullahçı’dırlar. Yani ABD’nin yanındadırlar. Herkes safını belirlemelidir. Vatansever olmak için Tayyip Erdoğan ile beraber hareket edilmeli ve O’nun … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

(SÖNMÜŞ) YANARDAĞ – II

“Darbe İçinde Darbe”den dikkatle okunması gereken bir pasaj :   “… Karl Marx, ‘Hegel’in Hukuk Felsefesi’nin Eleştirisi’ kitabında, daha 1843 yılında ‘Almanya’da dinin eleştirisi tamamlanmıştır’ diyor. Yani dinin, toplumsal/kamusal alandan çekildiği, siyasal yaşamın dışına çıkarılarak özel alana iade edildiğini belirtiyor. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

(SÖNMÜŞ) YANARDAĞ – I

Merdan Yanardağ, bir zamanlar ciddiye alınması gereken bir araştırmacı ve yazardı. Ama ne yazık ki artık bu özelliğini yitirmiştir. Çünkü bilimsel dürüstlük ve titizliği hemen hemen tamamen bir kenara bırakarak kalem oynatmaktadır artık kendisi. Hele hele o “Darbe İçinde Darbe” … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ERMENİ SOYKIRIMI HAKKINDA IV

İttihat ve Terakki hareketinin lider kadrosu içinde bulunan Sadrazam Talât Paşa’ya ait olan “Hatıralarım ve Müdafaam” isimli “kitap”, Kaynak  Yayınları tarafından da basılmıştır (İstanbul, 2006). Şimdi gelin, bu kişinin yazdıklarının satır aralarını okuyarak  tarihsel gerçekleri bir kez daha gözler önüne … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

ERMENİ SOYKIRIMI HAKKINDA III

TC Devleti’ne ait olan tarihsel kaynakların Ermeni soykırımı konusundaki sicili de Perinçek ve “Aydınlık” grubununkinden (ki aslında bunlar da bu devletin bir parçasıdırlar) daha temiz değildir. Yani bu kaynaklarda da çeşit çeşit çarpıtma ve tahrifat yer alır. Bunlarla ilgili misalleri … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

“AYDINLIK” HAREKETİNİN KARANLIĞI – II

Doğu Perinçek ve O’na bağlı çalışan kişilerin “marifet”leri arasında belgeleri tahrif etmek de var.  Onlara bağlı bir kurum olan Kaynak Yayınları’nın (İstanbul’da) kitaplarını okurken, bu nedenle çok dikkatli olmak gerekiyor. “Aydınlık”çılar, bu “yetenek”lerini zaman zaman ortaya koyarlar.   Örnekler vereyim … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment